sibejan | interieur etc.

DE (Berlin)    +49 176 9933 7276
NL                   +31 6 5050 5925

skype sibejan

e-mail, facebook, twitter, LinkedIn
Badkeamerynrjochting mei meubel fan yn epoksy getten iken.
Aardich: as je nachts nei it húske geane, skeakelt in sêft ljocht yn it meubel automatysk oan, sadat je lekker yn'e sûs bliuwe kinne.

• partikuliere opdrachtjouwer
• realisearring y.g.m.: Arnoud Blom
• materiaal: û.o. yn epoksy getten iken
• foto's: Jenne Hoekstra